Cryptomania FUN & RACE

Cryptomania FUN & RACE je zábava a současně výzva. Je to motivující outdoorový závod pětičlenných týmů.
Od účastníků vyžaduje spolupráci, schopnost zapojit své nejlepší nápady a umění přistoupit k řešení zapeklitých šifer kreativně.
Co programy Cryptomania přinesou vaší společnosti?

 • Rozvoj pozitivní týmové atmosféry ve společnosti.
 • Rozvoj komunikace a spolupráce napříč pracovišti a týmy.
 • Posílení neformálních vztahů mezi pracovníky.
 • Poznání důležitých týmových rolí jednotlivců.
 • Rozvoj schopnosti týmové kreativity při hledání řešení.
Co programy Cryptomania přinesou účastníkům?

 • Rozvinutí schopnosti individuální kreativity.
 • Rozvinutí schopností týmové kreativity.
 • Neformální poznání silných stránek vlastních i kolegů.
 • Rozvoj principů myšlení a inspiraci k jejich prohloubení.
 • Zážitek a radost ze společného úspěchu.

Struktura a obtížnost závodu jsou individuálně nastaveny tak, aby každý tým došel do cíle a přitom společně prožil kladný zážitek ze spolupráce na náročných úkolech. Týmy s nejvyšší schopností této kreativní spolupráce dosáhnou v řešení nejlepších výsledků. Následný přenos tohoto prožitku a během hry získaných zkušeností do reálné praxe jsou hlavním pozitivním přínosem pro vaši společnost.

Jaké jsou rozdíly mezi FUN & RACE?

Vzhledem k tomu, že naše programy mohou sloužit k dosažení různých cílů v rámci firemního kolektivu, máme připraveny dva základní koncepty označené jako FUN a RACE. Pokud si však nevyberete, nezoufejte. 90% kurzů Cryptomania připravujeme na míru reálným potřebám.

Cryptomania RACE je lineární hrou. Pro účastníky je přichystána trasa se stanovišti, na kterých jsou připraveny šifry či logické úlohy. Týmy trasu dopředu neznají a teprve po vyřešení stanoviště získají informaci o poloze dalšího. Program Cryptomania RACE je vhodný v případě, že chcete více „soutěžní“ atmosféru, případně když chcete aby většina týmů procházela hrou společně (tím, že je trasa jasně daná dochází během hry k opětovnému setkávání týmů). Cryptomania RACE se také hodí v případě, že chcete programově přesunout účastníky z jednoho místa na druhé.

Cryptomania FUN je nelineární hrou. Pro účastníky je připraveno větší množství stanovišť, které dostanou zakreslené na mapě společně se základními informacemi o jejich charakteru. Je jen na nich, jaký postup hrou si zvolí – které stanoviště navštíví a v jakém pořadí. Tento přístup, často také označovaný jako „challenge by choice„, přidává do hry strategický rozměr a účastníci na něj velmi pozitivně reagují. Program Cryptomania FUN je vhodný v případě většího počtu účastníků či pokud je program umístěn v blízkosti např. hotelu a ten může sloužit jako zázemí pro jednotlivé týmy. V rámci programu Cryptomania FUN také častěji zapojujeme úkoly vyžadující spolupráci mezi týmy či obecně více úkolů pro pobavení.

Jaký je typický průběh her Cryptomania?

 • Před vlastní hrou společně stanovíme hlavní témata, pomocí kterých naše herní designérka připraví dramaturgii hry.
 • Společně s vámi připravíme základní informace pro účastníky a pokud o to budete mít zájem, můžeme spustit registraci účastníků na webových stránkách hry.
 • Před vlastním startem hry rozdělíme účastníky do týmů. Buď dle zadání, nebo náhodným losem.
 • Na startu hry účastníky přivítáme a projdeme s nimi pravidla hry. Zároveň jim vysvětlíme, co je to šifra a jak na ni.
 • V průběhu hry zajišťujeme jednotlivá herní stanoviště a také pozorujeme jak se účastníkům daří. Jsme připraveni v případě potřeby řešit jakékoliv problémy.
 • Po příchodu účastníků do cíle zpracujeme výsledky. Následně v prezentaci vysvětlíme principy všech použitých šifer a vyhlásíme vítěze.
 • Pokud budete mít zájem, dokážeme na základě pozorování účastníků během hry dát doporučení k jejich dalšímu rozvoji.

Online herní systém Cryptomania

Pro firemní šifrovací hry Cryptomania jsme vyvinuli online herní systém, který je účastníkům přístupný během hry a do kterého zadávají řešení jednotlivých úkolů. Zároveň slouží jako prostředek k získání nápověd a případných řešení u šifer, které se pro tým ukáží jako příliš těžké. Herní systém může být doplněn o grafické prvky dle potřeb zadavatele.

Máte zájem o více informací či nabídku?

Kontaktujte nás, rádi vám naše produkty blíže představíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.
zbysek-podhrazsky

Zbyšek Podhrázský

ředitel, firemní kurzy

tel.: (+420) 737 712 893
podhrazsky@cryptomania.cz
Profil na LinkedIn

Firemní kurzy Cryptomania
Firemní kurzy Cryptomania
Firemní kurzy Cryptomania