Šifry a logické úkoly
jako součást výuky

Šifrovací hry pro školy

Přinášíme do vašich tříd, sboroven a kluboven několik možností, jak jednotlivě i týmově šifrovat. Pojďte se bavit, objevovat nové herní principy nebo pátrat po záhadách každého úkolu či celé sady šifer. Zahrajte si se svými svěřenci dobrodružnou šifrovací hru s napínavým příběhem.

Využití šifer ve výuce (či v zájmových činnostech) je formou učení zážitkem. Šifry umožňují žákům rozvíjet své schopnosti a dovednosti, včetně digitálních kompetencí (zejména algoritmizace). Šifry řešené v týmu podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a efektivnímu řešení problémů.

Šifrovací hry jako celek také rozvíjejí schopnost spolupracovat a účinně komunikovat v týmu. Logické úkoly vždy nápaditě propojují šifrovací principy s různými tématy a děti jednoduše baví – jsou to neotřelé nástroje pro vzdělávání.

Co můžeme nabídnout?

Vzhledem k velkému zájmu o hry použitelné při výuce jsme vytvořili několik produktů, které jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a jsou tedy vhodné pro použití ve školách. Ať už se jedná o ucelené tematické šifrovací hry propojující jednotlivé školní předměty či workshopy pro studenty a pedagogy, věříme že zaujmou.

Připravili jsme také pro školy, neziskovky a zájmové oddíly speciální slevovou nabídku na naše hry.

Proč používat šifry ve výuce?

  1. Rozvíjí kreativitu.
  2. Rozvíjí kritické myšlení a logické uvažování.
  3. Rozvíjí digitální kompetence.
  4. Podporují spolupráci.
  5. Jsou zábavnou, netradiční a motivující aktivitou.

Šifry v našem pojetí nejsou pouhou chytrou zábavou, ale především cestou k efektivní týmové práci. Šifry jsou přirozenou výzvou, která nikoho nenechá v klidu a nutí k hledání řešení, a to s využitím týmové kreativity, analýzy poskytnutých materiálů, brainstormingu nebo individuálních dovedností jednotlivých členů týmu.

Co Vám nabízíme