Šifry a jejich svět

Historie šifrování I. – Starověk

První šifry můžeme nalézt překvapivě dávno v historii lidstva. Přijměte od nás pozvánku na výlet do historie a zjistěte, jaké šifry se dají nalézt v Bibli či jak fungovala slavná Caesarova šifra. První díl výletu do historie je tu.

Historie šifrování I. – Starověk

Již od pradávna mají lidé potřebu spolu komunikovat. S postupem času však zjistili, že se občas hodí, když do obsahu komunikace někdo jiný nemůže nahlédnout, či ji pozměnit. A právě tak vznikly počátky šifrování, dešifrování a utajené komunikace vůbec…

V Cryptomanii pracujeme se šiframi pořád. A každá z nich je vždy postavena na některém ze šifrovacích principů. Pojďte se tedy podívat, jak a kde tyto základní šifrovací principy vznikly.

Dostupné kapitoly:

  1. Starověk
  2. Středověk
  3. Novověk
  4. Světové války
  5. Současnost

Šifrování ve starověku

Ve starověku byl šifrou už samotný písemný zápis, protože většina lidí byla negramotná a nedokázala zápis přečíst. Šifry se zprvu používaly spíše k oživení textu a autoři tak činili text zajímavějším. Příkladem může být např. šifra Atbaš (Atbash), což bylo jednoduché nahrazení pomocí převrácené abecedy (tedy A bylo ve zprávě nahrazeno vždy za Z, B za Y a podobně). Její schématické znázornění, včetně hebrejských znaků, můžete vidět na obrázcích níže.

Hebrejské znaky a znázornění jejich vzájemné výměny (substituce) v šifře Atbaš. - Zdroj: https://bible-tech.ac

Hebrejské znaky a znázornění jejich vzájemné výměny (substituce) v šifře Atbaš. – Zdroj: https://bible-tech.ac

Zajímavostí šifry Atbaš je její použití v biblických textech – konkrétně v knize Jeremjáš. Zde je v Jeramjáš 51:41 nahrazeno slovo Babel (hebrejsky בבל, Babylón) slovem Šéšak (ששכ) , nebo například v Jeremjáš 51:1 slovo Chaldea (כשדים‎) slovem Leb Kamai (בקמי‎). A tohle rozhodně nejsou jediné případy…

Ukázka strany 51 z knihy Jeremjáš, zdroj: Wikipedia Commons

Vyzkoušejte si šifru Atbash!

MZAVE ZGYZHS QV LWELAVM LW KRHNVM SVYIVQHPV ZYVXVWB. KIEMR KRHNVML ZOVU QV MZSIZAVMV KLHOVWMRN GZE, WIFSV YVG KIVWKLHOVWMRN HRM.


Pokud chcete, můžete si k luštění vytisknout a použít dešifrovací kolečko.

K vojenským a politickým účelům byly šifry využity poprvé ve starověkém Řecku. S rozvojem starověkých civilizací nabývaly šifry strategický význam. Většinou se jednalo o jednoduchá nahrazení (substituce) nebo posuny (transpozice) textu. Známá je např. transpoziční šifra Skytalé používaná Sparťany, kdy byla zpráva napsána na pruh látky namotaný na dřevěný válec dohodnutého průměru. Po odmotání vypadala písmena nesmyslně zpřeházena a k jejich přečtení bylo nutné látku opět namotat na dřevěný válec stejného rozměru.

Šifra Skytalé, © Luringen, Wikipedia Commons

Pokud vás šifra Skytalé zaujala, zahrejte si naši Pražskou šifrovací hru Staré pověsti české. Jedno ze stanovišť hry je na podobném principu založeno.

V roce 360 př. Kr. napsal Aeneas Tacticus dílo “Umění boje”. V části Poliorketika uvádí 16 různých šifrovacích metod. Pro zajímavost – jedna ze zmíněných metod používá nahrazení znaků řecké abecedy čísly a je prakticky základem matematické manipulace v dnešní kryptografii.

Z dalších antických metod uveďme Polybiův čtverec. Jedná se o šifru založenou na tabulce, kde je každé písmeno definováno souřadnicemi (číslem sloupce a řádku). Ve starověku se pomocí této metody mohly přenášet utajené zprávy i na dálku – pomocí daného počtu zapálených loučí byly signalizovány souřadnice jednolivých písmen.

Jedna z možných podob Polybiova čtverce je tato:

Dokážete přečíst zprávu ukrytou Polybiovou metodou?

55 11 53 11 13 43 15 11 33 11     13 43 54 31 42     23 54 34 51 13 43     21 45 44     55 41 13 43 54 32 11 15 51

Přesuňme se ale do starověkého Říma. Patrně vůbec nejznámější šifrou je ta Caesarova. V ní se každé písmeno posouvá o tři pozice v abecedě – tedy z A se stává D, z B je E atd. Z dnešního pohledu možná triviální, ve své době však velmi funkční.

Prolomíte Caesarovu šifru?

MXOLXV FHDVDU SRXCLYDO WXWR VLIUX N SRVLODQL XWDMHQBFK YRMHQVNBFK SRNBQX VYBP JHQHUDOXP.


Pokud chcete, můžete si k luštění vytisknout a použít dešifrovací kolečko.

Nesmíme zapomenout na další šifrovací princip – skrývání zprávy (steganografie). Známý je příběh Démaráta, Řeka pobývajícího na perském dvoře, který varoval své krajany před perskou invazí vedenou králem Xerxem. Démarátos vyryl varování do dřevěné podkladové destičky, na kterou se nanášela vosková destička určená pro psaní. Nepopsaná vosková destička prošla bez podezření několikerou kontrolou Peršanů, ale Řekové úspěšně objevili pod voskem ukrytou zprávu a perskou invazi odrazili.

Traduje se také další příklad steganografické šifry, historiky připsané řekovi Histaeovi – vybranému otrokovi byla ostříhána hlava dohola a poté zpráva určená k utajenému přenosu vytetována na lebku. „Odesílatel“ utajované zprávy poté počkal než otrokovi opět dorostly vlasy a poslal jej k „příjemci“. Ten si po oholení otrokovy hlavy přečetl zprávu. Drobnými nevýhodami této metody však byla časová náročnost komunikace a také nemožnost opakovaného použití stejného otroka…

Pokud vás historie šifrování zaujala, můžete se těšit na další díl. V něm se dozvíte, jak se arabští učenci ve středověku pokoušeli dešifrovat utajené zprávy.

Co zajímavého se děje v Cryptomania?
PF 2024
PF 2024

Oslavte s námi Nový rok v duchu mayské kultury kdesi na Yucatánu. Můžete si tam zaletět nebo si zahrajte naši hru Návrat Nefritového hada a užijte si k tomu chutnou zašifrovanou hostinu.

Hanojské, totiž Mayské věže
Hanojské, totiž Mayské věže

Při tvorbě hry Návrat Nefritového hada nám přebyla jedna šifra. Pokud už hru s pyramidami máte, můžete si šifru vyluštit s jejich pomocí. Šifra by se tak měla jmenovat spíše Mayské věže. Zvládnete to?

Šifrovací adventní kalendář 2023
Šifrovací adventní kalendář 2023

Šifrovací adventní kalendář 2023 je tady. Upečený s láskou jako cukroví, po kterém rozhodně nepřiberete. Nazdobený krásnými ilustracemi a připravený k vytištění. Užijte si chytrý advent s Cryptomania!