Okřídlená

Odhalíte heslo, které ukrývají čísla níže?

 

Šifra byla v lehce jiné podobě použita na hře Kachna 2017, pro kterou ji vytvořila Eva Krásenská.

Šifra se jmenuje okřídlená. Představte si, jak vypadá třeba taková labuť…

V každém čísle je ukryt jeden pták (odtud název šifry okřídlená). Vlastní číslo pak udává, které písmeno z názvu daného ptáka je zapotřebí vzít do tajenky.
Řešením celé šifry je HESLO JE EVROPA.

  • DATEL
  • VLAŠTOVKA
  • SÝKORA
  • KOS
  • ČÁP
  • LABUŤ