Naše šifra…

Odhalíte jednoslovné heslo, které jsme schovali do této šifry?

V každém řádku je přesmyčka jména naší firmy. A k čemu jsou tam ty šedé obdélníky?
V každém řádku najdete přesmyčku slova CRYPTOMANIA a jeden šedý obdélník. Písmenko, které se vyskytne v šedém obdélníku, kdybyste písmenka seřadili tak, jak jsou ve slově CRYPTOMANIA, patří do tajenky.
Např. v prvním řádku je šedý obdélník na 11., tedy posledním, písmenku, což je ve slově CRYPTOMANIA písmeno A. Heslo je ANONYMITA.