Kto sme

Kto sme

Spoločnosť Cryptomania, s. r. o. sa zameriava na rozvoj pracovných tímov aj jednotlivcov s využitím nových a netradičných metód. Sme spoločnosť, ktorá sa rozhodla ako prvá ponúknuť svojim klientom know-how šifrovacích hier. Sme presvedčení, že potenciál šifrovacích hier nie je iba v inteligentnej zábave a výzve prekonávania ťažkých prekážok, ale obsahuje v sebe omnoho viac prvkov, ktoré sa dajú veľmi dobre využiť v rozvoji moderných „múdrych“ spoločností a ich ľudského potenciálu.

Náš organizačný tím je jedným z najskúsenejších, ktoré môžete v oblasti šifrovacích súťaží nájsť. Niektorí členovia tímu stáli pri zrode legendárnej brnenskej hry TMOU a následného nečakaného rozvoja moderných šifrovacích súťaží v Českej a Slovenskej republike. Máme významné skúsenosti s prípravou a organizovaním šifrovacích outdoorových súťaží. A samozrejme, že naši kolegovia hry nielen organizujú, ale taktiež sa ich pravidelne úspešne zúčastňujú.

Pokiaľ Vás hry a kurzy Cryptomania zaujali, môžete byť s nami v kontakte na našom facebookovom profile, twitteri či instagrame pod hashtagom #cryptomania_sk.

zbysek-podhrazsky

Zbyšek Podhrázský

Zbyšek Podhrázský je riaditeľom spoločnosti Cryptomania. V roku 2003 absolvoval celoročný kurz pre inštruktorov zážitkového učenia a od tej doby sa venuje rozvoju ľudských zdrojov pomocou tejto metódy. Zaoberá sa lektorovaním teambuildingových kurzov a eventov, vrátane vedením anglických kurzov pre medzinárodné tímy. Jeho špecializáciou sú produkčne náročné kurzy využívajúce prvky outdoorových športov. Mimo toho usporiadal niekoľko desiatok rozsiahlych autorských zážitkových kurzov. Zbyšek je bývalým organizátorom legendárneho tímového šifrovacieho závodu TMOU a dlhoročným účastníkom vytrvalostných outdoorových a šifrovacích závodov. Absolvoval magisterské štúdium prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a doplňujúce pedagogické štúdium. Je držiteľom niekoľkých certifikátov MŠMT v oblasti zážitkovej pedagogiky a outdoor tréningu.

ludek-hrncir

Luděk Hrnčíř

Luděk Hrnčíř je lektorom kurzov Cryptomania. Žije v Prahe a má tak na starosti komunikáciu s pražskými klientmi. Akčný lektor, ktorý sa nebojí realizovať zložité strategické hry a uvádzať premiérové programy, resp. originálne kúsky vytvorené a vhodné presne pre konkrétny okamžik a špecifiká kolektívu. Jeho špecializáciou sú outdoorové závody, šifrovacie hry a programy poprepletané zaujímavými príbehmi a chytľavou atmosférou.

Michal Kesely

Michal Kesely

Michal Kesely je šifrovací guru spoločnosti Cryptomania. Hlavnou náplňou jeho práce je vymýšľanie šifier, na čo má skvelé predpoklady ako dlhoročný organizátor šifrovacích hier v Prahe a Bratislave. Navyše je trojnásobným víťazom legendárnej šifrovacej hry TMOU. Vyštudoval matematiku na MFF UK v Prahe. Vo voľnom čase sa rád venuje cestovaniu, vlakom a pivu.

Michaela Zatrochová

Michaela Zatrochová

Michaela Zatrochová je kreatívnou dušou slovenského tímu Cryptomanie. Venuje sa činnostiam v neziskovej organizácii, ktorá sa zameriava na rozvoj matematického a logického myslenia mladých. Je skúsenou organizátorkou táborov a zážitkových kurzov pre talentované deti. Študuje aplikovanú matematiku na FMFI UK v Bratislave. Snaží sa nemať voľný čas, ale keď má chvíľu, hrá bedminton.

Lívia Handlovičová

Lívia Handlovičová

Lívia Handlovičová je zodpovedná za budovanie a rozvoj vzťahov s lokálnymi partnermi hier Cryptomanie. Svoje komunikačné a obchodné zručnosti si zlepšovala počas 10-tich rokov pôsobením za veľkou mlákou v oblasti edukačného systému. Súčasne sa venuje koučingu a konzultingu v oblasti obchodu. Vyštudovala matematiku na FMFI UK v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje rodine, behu a joge.

Martin Handlovič

Martin Handlovič

Martin Handlovič je lektor a tvorca šifier v spoločnosti Cryptomania. Je herným dramaturgom šifrovacích trailov, ktoré vylaďuje, a zlepšuje kvalitu hier. V minulosti sa venoval rozvoju mladých matematických talentov. Vyniká svojimi manažérskymi schopnosťami. Vyštudoval matematiku na FMFI UK v Bratislave. Vo svojom voľnom čase sa venuje behu na dlhé trate a cyklistike.

Samuel Cibulka

Samuel Cibulka

Samuel Cibulka je lektor a tvorca šifier v spoločnosti Cryptomania. Je inštruktor zážitkovej pedagogiky. Venuje sa rozvoju talentovanej mládeže v oblasti matematiky a fyziky v neziskovej organizácii. Taktiež pomáha v napredovaní mladších organizátorov. Študuje informatiku na FMFI UK v Bratislave. Vo voľnom čase sa zúčastňuje rôznych šifrovacích hier.