Netradiční teambuilding

Cryptomania PUB

Pořádná porce šifer a logických úkolů v pohodlí vaší konferenční místnosti či oblíbené restaurace. Občerstvení je blízko, chytrá zábava zaručena. Naši instruktoři jsou pořád na blízku a při řešení hlavolamů, zašifrovaných textů a záhadných obrázků vás nenechají na holičkách.

Cryptomania PUB
Cryptomania PUB je zábavná šifrovacia súťaž tímov prebiehajúca v príjemnom prostredí reštaurácie alebo kaviarne.
Je to výzva zistiť, ako dobrý máte tím a ako zvládate spolupracovať.
Čo programy Cryptomania prinesú Vašej spoločnosti?

 • Rozvoj pozitívnej tímovej atmosféry v spoločnosti.
 • Rozvoj komunikácie a spolupráce naprieč pracoviskami a tímami.
 • Posilnenie neformálnych vzťahov medzi pracovníkmi.
 • Spoznanie dôležitých tímových rolí jednotlivcov.
 • Rozvoj schopnosti tímovej kreativity pri hľadaní riešení.
Čo programy Cryptomania prinesú účastníkom?

 • Rozvoj schopnosti individuálnej kreativity.
 • Rozvoj schopnosti tímovej kreativity.
 • Neformálne spoznanie silných stránok Vašich kolegov, i Vašich vlastných.
 • Rozvoj princípov myslenia a inšpirácie k ich prehĺbeniu.
 • Zážitok a radosť zo spoločného úspechu.

Štruktúra a obtiažnosť programu je individuálne nastavená tak, aby najlepšie tímy dokázali vyriešiť väčšinu herných úloh. V rámci programu Cryptomania PUB ale pracujeme s nutnosťou rozhodovať sa nad tým, ktorý problém bude tím aktuálne riešiť, a je úplne na tíme, akú stratégiu postupu hrou zvolia.

Šifry a logické úlohy, z ktorých sa hra skladá, tvoria dramaturgicky ucelenú mozaiku. Snažíme sa, aby šifry boli výzvou a aby pritom účastníci prežili kladný zážitok zvládnutej spolupráce na nárožných úlohách. Tímy s najväčšou schopnosťou kreatívnej spolupráce dosiahnu v riešení väčšinou najlepšie výsledky. Následný prenos tohto zážitku a skúseností získaných počas hry do reálnej praxe sú hlavným pozitívnym prínosom pre Vašu spoločnosť.

Špecifikácia programu

Cryptomania PUB je indoorovým programom. Za ideálne prostredie považujeme kaviareň, reštauráciu, konferenčnú miestnosť alebo podobný priestor. Snažíme sa, aby sa účastníci cítili počas programu pohodlne, a preto odporúčame počas programu povoliť konzumáciu nápojov (v obmedzenej miere aj alkoholických). Vzniknutá atmosféra hry znásobená blízkosťou ostatných tímov a komentovaním aktuálneho vývoja hry komentátorom tvorí funkčný celok, ktorého atmosféra účastníkov úplne pohltí.

Aký je typický priebeh hier Cryptomania?

 • Pred samotnou hrou si spoločne stanovíme hlavnú tému, pomocou ktorej naša herná dizajnérka pripraví dramaturgiu hry.
 • Spoločne s Vami pripravíme základné informácie pre účastníkov a, pokiaľ o to budete mať záujem, môžeme spustiť registráciu účastníkov na webových stránkach hry.
 • Pred samotným štartom hry rozdelíme účastníkov do tímov. Buď podľa zadania, alebo náhodným losovaním.
 • Pri štarte hry účastníkov privítame a zoznámime ich s pravidlami hry. Zároveň im vysvetlíme, čo je to šifra a ako s ňou pracovať.
 • V priebehu hry moderátor komentuje vývoj spoločne s ostatnými inštruktormi pozoruje ako sa účastníkom darí. Sme pripravení v prípade potreby riešiť akékoľvek problémy.
 • Na posledných cca 15 minút skryjeme priebežné výsledky hry.
 • Po konci hry spracujeme výsledky a následne v prezentácii vysvetlíme princípy všetkých použitých šifier a vyhlásime víťaza.
 • Ak budete mať záujem, dokážeme na základe pozorovaní účastníkov počas hry dať odporúčania k ich ďalšiemu rozvoju.

Online herný systém Cryptomania

Pre firemné šifrovacie hry Cryptomania sme vyvinuli online herný systém, ktorý je účastníkom prístupný počas hry a do ktorého zadávajú riešenia jednotlivých úloh. Zároveň slúži ako prostriedok k získaniu nápovedy a prípadných riešení šifier, ktoré sa pre tím ukážu ako príliš ťažké. Herný systém môže byť doplnený o grafické prvky podľa potrieb zadávateľa. V rámci programu Cryptomania PUB premietame počas hry aktuálne výsledky zo systému k zvýšeniu motivácie herných tímov. V prípade, že je o to záujem, dokážeme účastníkom zobrazovať štatistiky úspešnosti jednotlivých úloh pre zvýšenie strategických možností v hre.

Máte záujem o viac informácií alebo ponuku?

Kontaktujte nás, radi Vám naše produkty bližšie predstavíme a odpovieme na Vaše otázky.
zbysek-podhrazsky

Zbyšek Podhrázský

ředitel, firemní kurzy

tel.: (+420) 737 712 893
podhrazsky@cryptomania.cz
Profil na LinkedIn

Cryptomania PUB
Cryptomania PUB
Cryptomania PUB