Bavte sa múdro!

Cryptomania FUN & RACE

Cryptomania FUN & RACE
Cryptomania FUN & RACE je zábava a súčasne výzva. Je to motivujúca outdoorová súťaž päťčlenných tímov.
Od účastníkov vyžaduje spoluprácu, schopnosť zapojiť svoje najlepšie nápady a umenie pristúpiť k riešeniu zamotaných šifier kreatívne.
Čo programy Cryptomania prinesú Vašej spoločnosti?

 • Rozvoj pozitívnej tímovej atmosféry v spoločnosti.
 • Rozvoj komunikácie a spolupráce naprieč pracoviskami a tímami.
 • Posilnenie neformálnych vzťahov medzi pracovníkmi.
 • Spoznanie dôležitých tímových rolí jednotlivcov.
 • Rozvoj schopnosti tímovej kreativity pri hľadaní riešení.
Čo programy Cryptomania prinesú účastníkom?

 • Rozvoj schopnosti individuálnej kreativity.
 • Rozvoj schopnosti tímovej kreativity.
 • Neformálne spoznanie silných stránok Vašich kolegov, ale aj Vašich vlastných.
 • Rozvoj princípov myslenia a inšpirácie k ich prehĺbeniu.
 • Zážitok a radosť zo spoločného úspechu.

Štruktúra a obtiažnosť súťaže sú individuálne nastavené tak, aby každý tím prišiel do cieľa a pritom spoločne prežil kladný zážitok zo spolupráce na náročných problémoch. Tímy s najväčšou schopnosťou tejto kreatívnej spolupráce dosiahnu v riešení najlepšie výsledky. Následný prenos tohto zážitku a počas hry získaných skúseností do reálnej praxe sú hlavným pozitívnym prínosom pre Vašu spoločnosť.

Aké sú rozdiely medzi FUN & RACE?

Vzhľadom k tomu, že naše programy môžu slúžiť k dosiahnutiu rôznych cieľov v rámci firemného kolektívu, máme pripravené dva základné koncepty označené ako FUN a RACE. Ak si však nevyberiete, nezúfajte. 90% kurzov Cryptomania pripravujeme na mieru reálnym potrebám.

Cryptomania RACE je lineárna hra.. Pre účastníkov je prichystaná trasa so stanovišťami, na ktorých sú pripravené šifry, či logické úlohy. Tímy trasu dopredu nepoznajú a až po vyriešení stanovištia získajú informáciu o polohe ďalšieho. Program Cryptomania RACE je vhodný v prípade, že chcete viac „súťažnú“ atmosféru, prípadne ak chcete aby väčšina tímov prechádzala spoločne (tým, že je trasa jasne daná, dochádza počas hry k opätovnému stretávaniu tímov). Cryptomania RACE sa taktiež hodí v prípade, že chcete programovo presunúť účastníkov z jedného miesta na druhé.

Cryptomania FUN je nelineárna hra. . Pre účastníkov je pripravené väčšie množstvo stanovíšť, ktoré dostanú zakreslené na mape spoločne so základnými informáciami o ich charaktere. Je iba na nich, aký postup hrou si zvolia – ktoré stanovište navštívia a v akom poradí. Tento prístup, často taktiež označovaný ako „challenge by choice“, pridáva do hry strategický rozmer a účastníci naň veľmi pozitívne reagujú. Program Cryptomania FUN je vhodný v prípade väčšieho počtu účastníkov alebo pokiaľ je program umiestnený v blízkosti napr. hotela a ten môže slúžiť ako zázemie pre jednotlivé tímy. V rámci programu Cryptomania FUN taktiež častejšie zapájame úlohy vyžadujúce spoluprácu medzi tímami či všeobecne viac úloh na pobavenie.

Aký je typický priebeh hier Cryptomania?

 • Pred vlastnou hrou si spoločne stanovíme hlavnú tému, pomocou ktorej naša herná dizajnérka pripraví dramaturgiu hry.
 • Spoločne s Vami pripravíme základné informácie pre účastníkov a, pokiaľ o to budete mať záujem, môžeme spustiť registráciu účastníkov na webových stránkach hry.
 • Pred samotným štartom hry rozdelíme účastníkov do tímov. Buď podľa zadania, alebo náhodným losovaním.
 • Pri štarte hry účastníkov privítame a zoznámime ich s pravidlami hry. Zároveň im vysvetlíme, čo je to šifra a ako s ňou pracovať.
 • V priebehu hry zaisťujeme jednotlivé herné stanovištia a taktiež pozorujeme, ako sa účastníkom darí. Sme pripravení v prípade potreby riešiť akékoľvek problémy.
 • Po príchode účastníkov do cieľa spracujeme výsledky. Následne v prezentácii vysvetlíme princípy všetkých použitých šifier a vyhlásime víťaza.
 • Ak budete mať záujem, dokážeme na základe pozorovania účastníkov počas hry dať odporúčania k ich ďalšiemu rozvoju.

Online herný systém Cryptomania

Pre firemné šifrovacie hry Cryptomania sme vyvinuli online herný systém, ktorý je účastníkom prístupný počas hry a do ktorého zadávajú riešenia jednotlivých úloh. Zároveň slúži ako prostriedok k získaniu nápovied a prípadných riešení šifier, ktoré sa pre tím ukážu ako príliš ťažké. Herný systém môže byť doplnený o grafické prvky podľa potrieb zadávateľa.

Máte záujem o viac informácii alebo ponuku?

Kontaktujte nás, radi Vám naše produkty bližšie predstavíme a odpovieme na Vaše otázky.
zbysek-podhrazsky

Zbyšek Podhrázský

ředitel, firemní kurzy

tel.: (+420) 737 712 893
podhrazsky@cryptomania.cz
Profil na LinkedIn

Firemní kurzy Cryptomania
Firemní kurzy Cryptomania
Firemní kurzy Cryptomania