Bavte sa múdro!

Kurzy Cryptomania sú novinkou medzi firemnými, vzdelávacími a zážitkovými akciami. Pomocou šifier a logických úloh, ktoré účastníci v priebehu hry postupne odkrývajú, rozvíjame ich schopnosť kreativity, spolupráce a komunikácie. Naučíme účastníkov nebáť sa vysloviť svoj názor, argumentovať, kreatívne riešiť problémy a pozerať sa na ne z rôznych uhlov pohľadu.

Kurzy Cryptomania pripravujeme ako v indoorovej, tak v outdoorovej variante. Vieme pripraviť zábavnú spoločenskú hru Cryptomania PUB, napínavý kurz vedúci zaujímavými lokalitami Cryptomania FUN aj dobrodružný outdoorový závod Cryptomania RACE.

V každom prípade je ale dynamika a atmosféra súťaže vyladenou zmesou nápadov, pocitov a zážitkov. Zároveň však vyvolávajú celý rad situácií zodpovedajúcich reálnej spolupráci pri riešení náročných pracovných úloh. Modelová atmosféra hry ponúka možnosť v bezpečnom prostredí tieto schopnosti rozvinúť, spoznať silné stránky jednotlivcov, ale aj celých pracovných tímov. Tieto znalosti sa dajú bezprostredne uplatniť v každodennej praxi.