single.php

Projdete se Ztracenou Břeclaví?

V Břeclavi jsme otevřeli první ze dvou chystaných her. Zavedeme vás na místa, která v představují jinou Břeclav, než tu co znáte. A průvodcem vám bude Rudolf Zaoral – nádražní velitel, člen městského zastupitelstva a starosta.