Cryptomania - rozvíjejte s námi týmovou spolupráci, myšlení a kreativitu originální formou!

  Jak Cryptomania funguje?  

Cryptomania je zážitek a výzva

Projekt Cryptomania vychází z fenoménu českých moderních šifrovacích závodů. Tyto závody se začaly v České republice rozvíjet od roku 2000 se vznikem prvního závodu – legendární brněnské TMOU. V průběhu let se počet pravidelně pořádaných šifrovacích závodů na území České Republiky rozšířil na několik desítek a pravidelně se jich účastní několik tisíc lidí. Přestože se obdobné hry s využitím šifer (angl. puzzle hunt) hrají i v jiných zemích, Česká Republika počtem a rozsahem těchto závodů a zapojených osob představuje světový unikát a špičku. Projekt Cryptomania je výzvou nabídnout toto jedinečné know-how k rozvoji společností a jejich pracovních týmů.

Dramaturgie závodu, týmová dynamika a řešení logických úkolů při postupu týmu vyvolávají celou řadu situací, odpovídajících reálné spolupráci na řešení náročných pracovních úkolů. Modelová atmosféra závodu nabízí možnost v bezpečném prostředí rozvinout tyto schopnosti, poznat silné stránky jednotlivců i celých pracovních týmů. Tyto znalosti lze bezprostředně uplatnit v každodenní praxi.

  Co vám Cryptomania přináší?  

Přínos pro Vaši společnost

  • Rozvoj pozitivní týmové atmosféry ve společnosti
  • Rozvoj komunikace a spolupráce napříč různými pracovišti a týmy
  • Posílení neformálních vztahů mezi pracovníky
  • Poznání důležitých týmových rolí jednotlivců
  • Rozvoj schopnosti týmové kreativity při hledání řešení

Přínos pro účastníka

  • Rozvinutí schopnosti individuální kreativity.
  • Rozvinutí schopností pro týmovou kreativitu
  • Neformální poznání silných stránek vlastních i kolegů.
  • Rozvoj a trénink principů myšlení a inspiraci k jejich prohloubení
  • Zážitek a radost ze společného úspěchu
  Vyzkoušejte si